مدیر عامل شرکت شسکام خبر داد: پیش بینی سود قابل توجه شسکام در سال ۹۷/ جذب واجرای پروژه های نگهداری، توسعه ای مخابراتی کلیه مناطق سطح کشور

font-family: 'yekan';