مدیرعامل شرکت فراز فنون گفت: سامانه پایش رضایتمندی ” رویال” ابزاری موثر و کارآمد در تحول و پیشرفت کسب و کار است

font-family: 'yekan';