با حمایت شاما ؛ سامانه «۲۱۱۸»، در تلکام ۲۰۱۸ رونمایی شد

font-family: 'yekan';