امضای تفاهم نامه همکاری بین مخابرات منطقه فارس و اداره کل بنیاد مسکن فارس

font-family: 'yekan';