آگهی مزایده فروش تعدادی از املاک شرکت مخابرات ایران به صورت نقد و اقساط

font-family: 'yekan';