مهندس صدری اعلام کرد: درآمد حاصل از فروش املاک مازاد شرکت مخابرات برای توسعه شبکه مخابراتی کشور هزینه می‌شود

font-family: 'yekan';