مدیرعامل شرکت مخابرات ایران: ثبت‌نام گسترده و متمرکز تلفن ثابت روستایی از ۱۲ بهمن‌ماه از طریق پرتال شرکت مخابرات انجام می شود

font-family: 'yekan';