هشدار مخابرات منطقه فارس به شهروندان در مورد پیشگیری از کلاه برداری تلفنی

font-family: 'yekan';