مهندس سید مجید صدری: تلاش ۴۰ ساله و مستمر مخابرات ایران برای تحقق ارتباطی فراگیر و پایدار

font-family: 'yekan';