کاشت چهل اصله نهال سرو ناز به مناسبت چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی توسط مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';