آمادگی کامل مخابرات منطقه فارس، جهت سرویس دهی به هم استانی های گرامی و میهمانان نوروزی در ایام تعطیلات

font-family: 'yekan';