تقدیر از جانبازان و ایثارگران مخابرات منطقه فارس همزمان با جشن نیمه شعبان

font-family: 'yekan';