مهندس ایزدی خواستار ترویج فرهنگ و ارزشهای اسلامی در طول ماه مبارک رمضان در مخابرات منطقه فارس شد

font-family: 'yekan';