دومین جشن با شکوه تقدیر از کارکنان پر تلاش مخابرات منطقه فارس برگزار گردید

font-family: 'yekan';