افتتاح پروژه مخابراتی در شهرستان های نی ریز و استهبان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

font-family: 'yekan';