افتتاح پروژه های ارتباطی شهرستان های استهبان و نی ریز با اعتباری بالغ بر ۱۱۷ میلیارد ریال

font-family: 'yekan';