افتتاح پروژه مخابراتی در شهرستان های لارستان، خنج و گراش با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

font-family: 'yekan';