دستاورد‌های دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۷۰ میلیون مشترک؛ آمار کاربران فعال تلفن همراه

font-family: 'yekan';