سیم‌کارت‌های عراقی به‌صرفه‌تر از رومینگ است؟

font-family: 'yekan';