تشکیل کارگروه اجرای مانور پدافند غیر عامل در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';