برگزاری مراسم گرامیداشت سردار مجاهد و شجاع ایران و اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مخابرات منطقه فارس