مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، در شرکت مخابرات ایران برگزار شد

font-family: 'yekan';