بند جدید در قرارداد اپراتورها؛ قطع پیامک سیم‌کارت‌های مزاحم

font-family: 'yekan';