بند جدید در قرارداد اپراتورها؛ قطع پیامک سیم‌کارت‌های مزاحم