وزارت ارتباطات اعلام کرد؛ فراخوان نهمین جشنواره ملی فاوا با شعار«ایران هوشمند، آینده روشن»