Archive: یکشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۸

mesr-11-98

۰۶

بهمن۱۳۹۸
امروزه اینترنت، جهان را به دهکده‌ای کوچک تبدیل کرده است و درحال حاضر ۴.۳ میلیارد نفر از جمعیت۷.۷میلیاردی جهان، به این دهکده پیوسته و کاربر اینترنت هستند. یکی از کشورهایی که در چند سال اخیر رشد جالب توجهی در میزان جذب کاربران اینترنت داشته، مصر است و ... ادامه مطلب
arm-new

۰۶

بهمن۱۳۹۸
دکتر محمد جواد مرادیان، مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه شیراز از مدیرمخابرات منطقه فارس، مدیر و  کارشنان مدیریت مخابرات مرکز استان به دلیل همکاری و حمایتهای مخابرات منطقه فارس در انتقال مرکز ارتباطات اورژانس شیراز به شهر صدرا، تقدیر و تشکر نمود. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';