مراسم کلنگ زنی پروژه تلفن ثابت بر بستر فیبر نوری مسکن مهر امام رضا(ع) در شهر لپویی