Archive: سه شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

vazir-internet-11-98

۲۹

بهمن۱۳۹۸
رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره حملات اخیر سایبری به زیرساخت‌های کشور گفت: ما نگرانیم با حمله کاری کنند که کیفیت اینترنت کاهش یابد و از این طریق این نگرانی ایجاد شود که خود حاکمیت کیفیت را پایین می‌آورد. به گزارش ایسنا، این روزها از ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';