مهندس صدری اعلام کرد: آماده باش حداکثری برای تقویت و پایداری ارتباطات مخابراتی در ایام نوروز

font-family: 'yekan';