Archive: چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

hoshmansazi-1-99

۲۰

فروردین۱۳۹۹
جلسه ویدیو کنفرانسی پروژه "اتصال مدارس به اینترنت" با حضور مهندس ایزدی، مدیر مخابرات منطقه فارس و برقراری ارتباط ویدیو کنفرانسی با مهندس سهرابی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهندس امیری، رئیس اداره فناوری اداره کل آموزش و پرورش استان روز سه شنبه مورخ 20/1/99 برگزار گردید.... ادامه مطلب