قرعه کشی زنده و اعلام برندگان مسابقه قرآنی ” ماه مهر و برکت” در صفحه اینستاگرام مخابرات منطقه فارس