آذری جهرمی: حجم بازار تلکام ایران به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید