مراسم کلنگ زنی سایت موبایل روگیرها با حضور دکتر علوی نماینده شهرستان های لامرد و مهر