دیدار مدیر مخابرات منطقه فارس با مهندس عزیزی نماینده مردم شریف شیراز در مجلس یازدهم