مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) ، ۱۰ تیرماه ۹۹ برگزار می شود