هفتمین برنامه زنده اینستاگرامی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با موضوع تشریح دستاوردهای سال ۹۸ برگزار شد