مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در حال برگزاری است