مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی اعلام کرد: رشد ۱۸۸ درصدی ارزش سهام مخابرات در سال ۹۸