در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات اعلام شد: تقسیم سود ۲۵۰ ریالی به ازای هر سهم شرکت مخابرات ایران