اعطا لوح تقدیر به مدیر مخابرات منطقه فارس در آیین افتتاح پروژه شبکه وای فاویWIFI ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان شیراز