میزان پوشش اپراتورهای تلفن همراه در شهرها، روستاها و جاده‌ها اعلام شد