کد ۴ و ۵ رقمی (دورشوال )

معرفی سرویس/محصول
 • کد های ۴ یا ۵ رقمی: این نوع شماره شامل کد های مورد نیاز جهت تامین خطوط داخلی متقاضیانی مانند بانک ها و موسسات مالی واعتباری، فعالان تجاری، ارگانهای دولتی و... است که به جهت سهولت در شماره گیری و به یاد سپاری متقاضیان واگذار می گردد. مشترکین شماره های ( دورشوال ) همچنین می توانند، ۱۰۰۰۰ شماره (برای تلفن ۴ رقمی) و ۱۰۰۰ شماره (برای تلفن ۵ رقمی) تلفن مستقیم را به عنوان خطوط داخلی خود در نظر بگیرند .
 • کد چهاررقمی (۴-۴ ) این کد صرفاً ۴ رقم بوده و بصورت یکطرفه فقط امکان برقراری تماس از سوی مشترکین با دارنده کد را فراهم می کند.
 • کد چهاررقمی (۸-۵ ) این کد ترکیبی از یک شماره ۴ رقمی واگذار شده از طرف شرکت مخابرات و چهار رقم دیگر به عنوان شماره های داخلی دارنده کد می باشد، که تعداد ۱۰۰۰۰ شماره جهت سیستم های سانترال(PABX)   به متقاضیان  ارائه می دهد . در صورت نیاز متقاضی به اپراتور این امکان وجود دارد که با تعیین یک رقم به عنوان رقم پنجم کد پس از ۴ رقم اختصاص یافته توسط شرکت مخابرات یک کد ۵ رقمی جهت اپراتور تامین گردد. بدین ترتیب مابقی شماره های سه قمی جهت خطوط داخلی قابل استفاده خواهد بود.
 • کد پنج رقمی (۵-۵ ) این کد صرفاً شامل ۵ رقم بوده و به صورت یکطرفه فقط امکان برقراری تماس از سوی مشترکین با دارنده کد را فراهم می کند.
 • کد پنج رقمی (۸-۸) این کد بصورت ترکیبی از یک شماره ۵ رقمی واگذار شده از طرف شرکت مخابرات و ۳ رقم دیگر به عنوان شماره های داخلی دارنده کد می باشد که تعداد ۱۰۰۰ شماره با قابلیت برقراری تماس را جهت سیستم های سانترال (PABX)به متقاضیان ارایه می دهد .
کاربری سرویس/محصول
نیاز مشترکینی که از تعداد تماس های زیادی برخوردار هستند را با امکان تبدیل یک خط به ۳۰ خط برآورده ساخته و همچنین نیاز مشترکینی که به راه اندازی یک مرکز تماس و راه یابی یک کد واحد سراسری دارند را پاسخ می دهد که مشتمل بر طیف وسیعی از مشترکین اعم از موسسات و سازمان های خدماتی دولتی و غیر دولتی می باشد. مانند بیمارستان ها، کتابخانه ها، شرکت های ارزش افزوده و ...........
نحوه اخذ سرویس/محصول
  1. ارسال تقاضای کتبی به معاونت تجاری کسب و کار شرکت مخابرات فارس
  2. مراجعه حضوری به اداره فروش تجاری سازمانی و تکمیل فرم اشتراک
  3. واریز هزینه و عقد قرارداد پس از امکان سنجی های مربوطه
  4. تامین تجهیزات مورد نیاز و تحویل به مرکز نلفن مربوطه جهت دایری سرویس

در حال حاضرامکان ثبت نام به صورت الکترونیکی وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ سرویس/محصول
نامه تقاضای کتبی با سربرگ و مهر و امضای شرکت و یا موسسه , کپی اساسنامه و یا مجوز واحد صنفی
اطلاعات تماس ارائه دهنده سرویس/محصول
کارشناس امور مشتریان تجاری ۳۶۲۷۲۷۳۰
محل و زمان مراجعه
خیابان قصردشت، نبش خیابان ولی عصر(عج)، ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان فارس، طبقه دوم، راهرو ۴، اتاق ۲۳۲، اداره فروش تجاری سازمانی .روزهای کاری ازشنبه تا چهارشنبه ساعت۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰
هزینه (تعرفه) واگذاری سرویس/محصول و نحوه پرداخت
براساس مصوبه ۱۷۶ سازمان تنظیم مقررات بابت هر کد اجاره سالانه دریافت می گردد که بسته به نوع رندی کد اجاره سالانه متفاوتی خواهد شد .
محدوده یا دامنه واگذاری سرویس/محصول
اداره فروش تجاری سازمانی از حوزه معاونت تجاری ، اداره طرح و مهندسی از حوزه معاونت توسعه