کد ۴ و ۵ رقمی (دورشوال )

معرفی سرویس/محصول
 • کد های 4 یا 5 رقمی: این نوع شماره شامل کد های مورد نیاز جهت تامین خطوط داخلی متقاضیانی مانند بانک ها و موسسات مالی واعتباری، فعالان تجاری، ارگانهای دولتی و... است که به جهت سهولت در شماره گیری و به یاد سپاری متقاضیان واگذار می گردد. مشترکین شماره های ( دورشوال ) همچنین می توانند، 10000 شماره (برای تلفن 4 رقمی) و 1000 شماره (برای تلفن 5 رقمی) تلفن مستقیم را به عنوان خطوط داخلی خود در نظر بگیرند .
 • کد چهاررقمی (4-4 ) این کد صرفاً 4 رقم بوده و بصورت یکطرفه فقط امکان برقراری تماس از سوی مشترکین با دارنده کد را فراهم می کند.
 • کد چهاررقمی (8-5 ) این کد ترکیبی از یک شماره 4 رقمی واگذار شده از طرف شرکت مخابرات و چهار رقم دیگر به عنوان شماره های داخلی دارنده کد می باشد، که تعداد 10000 شماره جهت سیستم های سانترال(PABX)   به متقاضیان  ارائه می دهد . در صورت نیاز متقاضی به اپراتور این امکان وجود دارد که با تعیین یک رقم به عنوان رقم پنجم کد پس از 4 رقم اختصاص یافته توسط شرکت مخابرات یک کد 5 رقمی جهت اپراتور تامین گردد. بدین ترتیب مابقی شماره های سه قمی جهت خطوط داخلی قابل استفاده خواهد بود.
 • کد پنج رقمی (5-5 ) این کد صرفاً شامل 5 رقم بوده و به صورت یکطرفه فقط امکان برقراری تماس از سوی مشترکین با دارنده کد را فراهم می کند.
 • کد پنج رقمی (8-8) این کد بصورت ترکیبی از یک شماره 5 رقمی واگذار شده از طرف شرکت مخابرات و 3 رقم دیگر به عنوان شماره های داخلی دارنده کد می باشد که تعداد 1000 شماره با قابلیت برقراری تماس را جهت سیستم های سانترال (PABX)به متقاضیان ارایه می دهد .
کاربری سرویس/محصول
نیاز مشترکینی که از تعداد تماس های زیادی برخوردار هستند را با امکان تبدیل یک خط به 30 خط برآورده ساخته و همچنین نیاز مشترکینی که به راه اندازی یک مرکز تماس و راه یابی یک کد واحد سراسری دارند را پاسخ می دهد که مشتمل بر طیف وسیعی از مشترکین اعم از موسسات و سازمان های خدماتی دولتی و غیر دولتی می باشد. مانند بیمارستان ها، کتابخانه ها، شرکت های ارزش افزوده و ...........
نحوه اخذ سرویس/محصول
  1. ارسال تقاضای کتبی به معاونت تجاری کسب و کار شرکت مخابرات فارس
  2. مراجعه حضوری به اداره فروش تجاری سازمانی و تکمیل فرم اشتراک
  3. واریز هزینه و عقد قرارداد پس از امکان سنجی های مربوطه
  4. تامین تجهیزات مورد نیاز و تحویل به مرکز نلفن مربوطه جهت دایری سرویس

در حال حاضرامکان ثبت نام به صورت الکترونیکی وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ سرویس/محصول
نامه تقاضای کتبی با سربرگ و مهر و امضای شرکت و یا موسسه , کپی اساسنامه و یا مجوز واحد صنفی
اطلاعات تماس ارائه دهنده سرویس/محصول
کارشناس امور مشتریان تجاری 36272730
محل و زمان مراجعه
خیابان قصردشت، نبش خیابان ولی عصر(عج)، ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان فارس، طبقه دوم، راهرو 4، اتاق 232، اداره فروش تجاری سازمانی .روزهای کاری ازشنبه تا چهارشنبه ساعت7:30 لغایت 15:30
هزینه (تعرفه) واگذاری سرویس/محصول و نحوه پرداخت
براساس مصوبه 176 سازمان تنظیم مقررات بابت هر کد اجاره سالانه دریافت می گردد که بسته به نوع رندی کد اجاره سالانه متفاوتی خواهد شد .
محدوده یا دامنه واگذاری سرویس/محصول
اداره فروش تجاری سازمانی از حوزه معاونت تجاری ، اداره طرح و مهندسی از حوزه معاونت توسعه
font-family: 'yekan';