Archive: شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۴

۲۶

دی۱۳۹۴

مناقصه شماره۵۷-۹۴

0  
آگهي مناقصه شماره 57/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات حفاری و کابلکشی خاکی نوری شهرک صنعتی شیراز بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، ، لذا از كليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد ... ادامه مطلب

۲۶

دی۱۳۹۴

مناقصه شماره ۵۵-۹۴

0  
آگهي مناقصه شماره 55/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 10 عدد کارت 3096 RC- 16PORTS G.S FRONT CARD- PATTON به شرح مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد در صد ریالی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی و اجرایی کشور ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';