Archive: شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۴

IMG_0989

۰۱

اسفند۱۳۹۴
حسن غلامدوست به عنوان معاون مالی پشتیبانی شرکت مخابرات استان فارس منصوب گردید. مراسم تودیع و معارفه معاون مالی و پشتیبانی شرکت مخابرات استان فارس با حضور مهندس روزگار، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس، اعضاء هیئت مدیره و جمعی از مدیران و پرسنل در سالن ویدئو ... ادامه مطلب
IMG_1001

۰۱

اسفند۱۳۹۴
مراسم معارفه سرپرست اداره پشتیبانی عملیات و سامانه های سازمانی با حضور مهندس روزگار رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس، اعضاء هیئت مدیره و جمعی از مدیران و پرسنل در سالن ویدئو کنفرانس شرکت مخابرات استان فارس در روز چهارشنبه مورخ 28/11/94 برگزار گردید. به گزارش روابط ... ادامه مطلب
IMG_0771

۰۱

اسفند۱۳۹۴
شرکت مخابرات استان فارس مورد ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی قرار گرفت. ارزیابی شرکت مخابرات استان فارس با حضور مهندس روزگار، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس،اعضاء هیات مدیره، معاونین، مدیران حوزه ستادی و دبیران کمیته ها و ارزیاب ارشد سازمان تنظیم مقررات کشور، دکتر ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';