Archive: سه شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۴

bashgah-94

۰۴

اسفند۱۳۹۴
شته جدید آمادگی جسمانی "تی ار ایکس"با حضور مهندس تاکی، مدیر دفتر مدیرعامل ودبیر هیات مدیره ، غلامدوست، معاون مالی و پشتیبانی شرکت مخابرات و سید حمید حسینی رئیس اداره روابط عمومی و جمعی ازکارکنان و مربیان مجموعه ورزشی این شرکت روز شنبه مورخ 1/12/94 افتتاح گردید.
font-family: 'yekan';