Archive: سه شنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

۳

۲۴

فروردین۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان فارس ، مهندس علی اصغر روزگار، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس به همراه سید حمید حسینی، رئیس اداره روابط عمومی، در روز دوشنبه مورخ 23/01/95 با حضور در مرکز شهید کامیاب و مرکز 118 با پرسنل این دومرکز ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';