Archive: دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

jahrom-rezaei

۳۰

فروردین۱۳۹۵
مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره مخابرات شهرستان جهرم با حضور مهندس همتی،  عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان فارس،سید حمید حسینی ، رئیس اداره روابط عمومی و جمعی از پرسنل  شاغل و بازنشسته اداره مخابرات شهرستان جهرم روز دوشنبه مورخ 29/01/94 برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان ... ادامه مطلب
rezaei1

۳۰

فروردین۱۳۹۵
جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره نگهداری و  پشتیبانی شبکه انتقال با حضور مهندس روزگار رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس،  مهندس همتی عضو هیات مدیره ، و جمعی از معاونین و مدیران  و پرسنل حوزه  نگهداری، روز شنبه مورخ 28/01/95 در سالن ویدئو کنفرانس شرکت ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';