Archive: یکشنبه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

IMG_20160608_144947

۱۶

خرداد۱۳۹۵
فرایند استعداد یابی و جانشین پروری در سطح مدیران روز چهارشنبه مورخ 12/03/95 با حضور خانم میر سید حسین، مدیرکل مدیریت استعدادهای معاونت توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران در فارس  به مدت 2روز برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان فارس، میر سید حسین ضمن تاکید بر این ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';