Archive: شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۵

۹

۱۲

تیر۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان فارس، مهندس روزگار رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس به همراه مهندس تاکی، فرمانده پایگاه مقاومت شرکت مخابرات استان فارس ،مهندس همتی عضو هیات مدیره، جمعی از مدیران  ارشد و تعداد کثیری از پرسنل بسیجی  این شرکت همگام با ... ادامه مطلب
FARZAND

۱۲

تیر۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان فارس، فاطمه رستمی فرزند حجت اله رستمی همکاربازنشته شرکت مخابرات استان فارس، در سن 13 سالگی موفق به کسب عنوان قهرمانی در رشته مینی بسکتبال در سطح کشوری و دریافت لوح قهرمانی از فدراسیون بسکتبال کشور شده، وی همچنین  موفق به کسب  مقام ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';