Archive: یکشنبه، ۲ آبان ۱۳۹۵

zareian1

۰۲

آبان۱۳۹۵
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در باره قبض های این دوره تلفن ثابت و مبلغ ١٠هزار تومان اضافه ای که در قبض ها اعمال شده است توضیحاتی ارایه کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، دکتر زارعیان گفت: قبض های ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';